Başarıya etki eden birçok faktör vardır ve bunların başında da aile bireyleri gelmektedir. Öncelikle başarıyı tanımlamak gerekirse kişinin koyduğu hedefe ulaşması diyebiliriz. Kişinin hedefe giderken seçtiği yol ve yöntem ise bireyden bireye göre farklılık gösterebilir. Ancak mutlak başarı sağlamak için hedefin gerçekleşmiş olması ve bu nedenle kendisine bir hedef belirlemesi de şarttır. Eğitimde başarılı olabilmek için önemli olarak saydığımız faktörlerden biri olan aile için büyük bir destekleyici unsur olduğunu söyleyebiliriz.

Kişi kendisine hedef seçerken ve potansiyelinin farkına varmaya çalışırken dış etmenlerden oldukça etkilenir. Bu nedenle başarılı olmada ailenin etkisi büyüktür. Kendi deneyimlerinden yola çıkan aile, destekleyici ve yol göstereceği olacağı zaman, bireyin de eğitim sürecinde kendisine bir yol belirlemesi daha da kolaylaşır. Üstelik yeteneklerini ve ilgi alanlarını objektif bir biçimde değerlendirecek olan aile üyeleri bu sayede kişinin kendisini daha çok fark etmesini sağlayacaktır. Ailenin bir diğer önemli işlevi motive edici olmasıdır. Zaman zaman başarıya giden yolda birey düşüşler yaşayabilir ve başaramayacağı hissine kapılabilir. İşte bu aşamalarda önemli olan ailenin onu kaldırması ve tekrar motive bir hale getirmesidir. Başaracağına olan inancı zaman zaman düşse de aile bunu tetiklemekte bir numaralı etkendir diyebiliriz.

Başarılı Olmak İçin Öz Farkındalık Önemli midir?

Dış etmenlerin dışında kişinin başarılı olabilmesi için bahsedebileceğimiz iç etmenlere gelirsek bunun en önemlisinin öz farkındalık olduğunu söyleyebiliriz. Yani bireyin kendi istek ve yeteneklerini, potansiyelini biliyor olması ve buna göre bir yol belirlemesi, doğru hedef seçmek ve buna bağlı olarak da başarılı olabilmek için oldukça mühimdir. Bir kişinin başarılı sayılabilmesi için hedefine ulaşmış olması gerekirken kimi zaman bireyler için bu süreçte edindiği bilgiler de yaşadıkları bile bir başarı olarak değerlendirilir. Bu nedenle sorulması gereken soru başarı benim için ne sorusudur. Buna cevap veren kişilerin kendilerini daha iyi yönlendirebildiğini ve daha fazla motive olduğunu söyleyebiliriz. Eğitimde başarılı sayılmak için söyleyebileceğimiz birçok dış etmen olduğu kadar bir o kadar da iç etmen vardır.