Öğretmen ve Ailenin Ders Çalışmaya Etkisi

Eğitim süreci uzun bir süreçtir ve bu süre zarfında çocuğu etkileyecek olan bir çok dış etmen vardır. Bunların başında da öğretmenler ve aileler vardır. Çocuğun bir bütün gününü düşündüğünüz zaman en çok vakit geçirdiği insanların bu ikisi olduğunu anlarsınız. Öğretmen ve ailenin etkisi olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabileceğinden bu nedenle öğretmenlere ve ailelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yapılması gereken ailenin ve öğretmenin eğitim sürecindeki çocuğun psikolojik davranışlarını gözlemlemek olmalıdır. Öğretmen ve ailenin ders çalışmaya etkisi ne kadar olumlu olursa çocuğun verimli öğrenim sağlaması da o kadar gelişecektir.

Etkili ders çalışma ve etkili öğrenim sürecinde bulunmak için hem öğretmen hem de ebeveynler her zaman motive edici olmalıdır. Motivasyonu düşen ve başaramayacağı hissiyatına kapılan çocuklar zaman zaman ailelerinden de bu konuda yoğun bir baskı ve ezilme duyarsa özgüven kaybı yaşayacağı için öğrenme sürecinde bunun çok büyük olumsuz bir etkisinin olabileceğini söyleyebiliriz.

Öğrenme Sürecinde Aile ve Öğretmen Nasıl Davranmalıdır?

Hem eğiticiler hem de ebeveynler mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışırken bu desteği bir baskı unsuru olarak da kullanmamalıdır. En büyük yanlışlardan biri de ceza sistemidir. Yani başaramaması durumunda bir ceza alacağını bilen öğrenci motivasyon anlamında düşerken aynı zamanda kaygıda yaşayacaktır. Kaygılanma ve endişe başarısızlık hissetmek için çok büyük iki nedendir.

Öğretmen eğitim hakkında daha fazla bilgi sahibi olduğu için muhakkak ebeveyni de bu konu hakkında bilgilendirmelidir. Ayrıca eğitmenler çocukları hedeflerine yönlendirirken onların isteklerini ve yeteneklerini göz önünde bulundurmalıdır. Henüz yetişkin olmamış bir bireyin isteği ve yeteneği birbirinden çok farklı olabileceği için öğretmenin görevi hangi alana yönelmesinin daha doğru olacağı konusunda öğrenciyi aydınlatmak olacaktır. Bununla ilgili öğretmenin ebeveyninden de yardım alabilirsiniz.  Etkili ders çalışma tekniklerini anne ve babaya anlatan öğretmen sadece öğrenciye değil aynı zamanda aileye de ışık olmalı ve onları da nasıl davranması konusunda aydınlatmalıdır. Baskı ve destekleme arasındaki ince çizgiyi hem öğretmenler hem de anne ve babalar ayarlamalıdır.