Planlama eğitimde başarı getirir mi sorusu için eğitim sürecinde çocukların başarılı olmasını etkileyen birçok unsur vardır ve başarılı sayılabilmek için hedefe ulaşmak kıstas alınır diyebiliriz. Belirlediğiniz hedef her ne olursa olsun buna ulaşmak için çizdiğiniz yol bireysel öğrenme sürecinizle alakalıdır. Yani eğitim çağındaki çocukları düşünecek olursak kimileri görsellerle bilgileri daha çabuk kavrarken kimileri de dinleyerek öğrenmektedir. Bazı çocuklar bol tekrar ederek, bazıları da sadece yazarak çalışır. Daha sayabileceğimiz birçok öğrenme metodu olduğu için hedefe ulaşmadaki yol kişinin tamamen kendisiyle alakalıdır. Eğitimde başarılı olmak için yöntem her ne kadar farklı olursa olsun planlamanın son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Planlama, hedef için çizdiğiniz yoldur. Öncelikle hedef belirlenir, ardından da yöntem ve planlama yapılır. Çocuklar için planlama anlamında ona yardımcı olacak olan bireyler ailesi ve eğitmenleri olmalıdır. Planlama hem kişinin motive olmasını arttırır hem de çizdiği yolda ne kadar ilerlediğini görmesini sağlar ve takvime sadık gitmeyi de kolaylaştırır.

Eğitimde Planlama Yapmanın Önemi Nedir?

Planlama yapmak az önce de söylediğimiz gibi kişinin ne kadar ilerlediğini görmesi açısından önemli ve onu motive edicidir. Hedefe ulaşmak için bir yol çizilir ve bu yolu önünüzdeki süreç içerisinde nasıl aşacağınız belirlenirse, her gün ne yapacağınızı, hangi konulara nasıl çalışacağınızı bildiğinizden zorlanmaz, plana sadık kalarak daha doğru ilerleyebilirsiniz. Planlama aynı zamanda kişinin dağınık çalışmamasının da önüne geçer diyebiliriz. Bu sayede daha düzenli çalışarak bitirdiği konuları görebilir, önünde ne kadar konu kaldığını görebilir.

Üstelik planlamanın başarı için motive edici olduğunu da söyleyebiliriz. Eğitimde başarılı olmak için motive olmak mühimdir. Her ne kadar zaman zaman kişi düşüşler yaşasa da planlı birinin ilerlemesi her zaman daha kolay olacaktır. Ne yapacağını ve yapacağı şeye nasıl ulaşacağını bilmek kişiler için büyük bir artıdır. Bu nedenle önünüze hedef koyduktan sonra belirlemeniz gereken bu hedefe nasıl gideceğinizdir. Sadece istemek hiç bir zaman başlı başına yeterli değildir. İstemenin dışında harekete geçmek ve bunun için planlama yapmak son derece önemlidir.