İngilizce adı E- Learning olan ve e –öğrenme şeklinde çevirebileceğimiz uzaktan eğitim modeli gittikçe yaygınlaşan bir eğitim modeli olmaktadır. Son zamanlarda üniversite çağındaki birçok gençten duyabileceğimiz bu öğrenme modeli yurtdışında bir çok üniversitede geçerlidir. Uzaktan eğitim ülkemizde de hem devlet hem de özel olmak üzere birçok üniversitede uygulanan bir eğitim modeli olmaktadır diyebiliriz. Bu eğitim modelini uygulamak için yapılması gereken öncelikle şartlarına ve başvurmak istediğiniz üniversitenin bölümlerine bakmak olacaktır. Gittikçe yaygınlaşan eğitim modelinde bölümler de zaman içerisinde artmaktadır.

Uzaktan ve örgün eğitim aynı zamanda alınır mı şeklinde sorularınız varsa ve zaten bir üniversiteyi örgün olarak okuyorsanız  bunun mümkün olmadığını söylemek gerekir. Örgün öğretim okuyan öğrenciler ancak sadece açık öğretimden bir bölümü aynı zamanda okuyabilir ve uzaktan eğitim örgün gibi ikinci bir üniversite sayıldığından bunu aynı anda yürütmek kanunen  mümkün değildir. Bunu ancak örgün eğitiminiz bittiği zaman yapabilir ve ikinci üniversite eğitiminizi uzaktan eğitim modeliyle almış olabilirsiniz. Her ne kadar bu eğitim sistemiyle açık öğretim sistemiyle çok benzer özellikler taşısa da bir çok anlamda kanunen farklı olduğunu da söylememiz gerekir. Siz de uzaktan eğitim almadan önce kural ve şartlara detaylı olarak bakarsanız sonrasında bir sorun yaşamazsınız.

Kimler Uzaktan Eğitim Alabilir?

Uzaktan eğitim almak için öncelikle bir yaş sınırının koyulmadığını söylemek gerekir. Yani herhangi bir şekilde yaşa bağlı kalmadan sadece ÖSYM’nin yaptığı sınavlardan taban puanı almak şartıyla istediğiniz bir üniversitenin uzak eğitim modeline başvurunuzu yapabilir ve sonuçlarını bekleyebilirsiniz. Uzaktan eğitim almak için genelde fiziksel engeller ve coğrafik, maddi şartlar rol oynar. Fiziksel engelinden dolayı örgün eğitime katılamayan öğrenciler ya da bir takım ailesel ve sosyal sebeplerden ötürü bulunduğu coğrafyayı okumak için terk edemeyen kişiler de uzaktan eğitim almak isteyebilir. Tüm bunların yanı sıra kişisel gelişim olarak eğitim almayı uygun bulan ve kendisini yeni bir alanda geliştirmeye karar veren kişiler de uzaktan eğitimi tercih eder.