Tuzer Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı - Temmuz - Ağustus 2017