Eğitimcilerin bir çoğu öğrencilerin psikolojik açıdan nasıl bir gelişim gösterdiğini de bilir. İnsanın tüm gelişim özelliklerini bilen bir eğitici kişileri daha yakından tanıyabilir ve davranışlarını da anlamlandırabilir. Bu nedenle gelişim sürecini takip etmek son derece önemlidir. Gelişim hem psikolojik hem de fiziksel bir süreç olduğu için psikolojik gelişimden bahsedecek olursak öğrenciler için bu gelişimin büyük çoğunluğunu eğitim kurumunda aldığını söyleyebiliriz. Öğrencinin psikolojik gelişimine baktığınız zaman eğitimcilerden ailenin tutumuna kadar birçok etkenin rolü olduğunu söyleyebiliriz.

Öğrencinin psikolojisini incelediğimiz zaman çocukların özellikle eğitimcilerini örnek aldığı gözlemlendiği için bir eğitimci muhakkak örnek davranışlar sergilemeli diyebiliriz. Bunun dışında aile ve aile içerisindeki ilişkiler de bireyin hem ruhsal gelişiminde hem de psikolojik olarak etkili olacaktır diyebiliriz. Aynı zamanda beden ve ruh arasında da büyük bir bağlantının olduğu unutulmamalıdır.

Bilişsel Gelişim Nedir?

Özellikle öğrencileri baz aldığımız zaman bilişsel gelişimin en yüksek olduğu zamanların öğrencilik zamanı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 7 yaş ile 11 yaş aralığındaki çocuklarda düşünme ve mantıksal düşünme daha da ileriki boyutlara gelir. Örnek vermek gerekirse 6 yaşına gelen bir çocuk uzaklık kavramını daha iyi tanımlayabilir. 8 yaşında geldiğimiz zaman da gruplama yeteneğinden bahsetmek gerekir. Yaşlara göre öğrenme süreçleri ve öğrenme kapasiteleri değişir. Bu durum hem yaşa bağlı olarak değişmekte hem de bireyin öğrenme süreci ve ruhsal durumuyla da alakalı olmaktadır.

Öğrencinin psikolojik gelişimi dünyayı algılama biçimiyle oldukça bağlantılıdır. Yani dünyayı algılama biçimi de çocuğun aile yaşantısı ve arkada çevresiyle alakalı olduğu için bu yaşlarda ailenin tutumu, edindiği arkadaşlıklar son derece önemlidir. Çünkü çocuk hem bilişsel hem de davranışsal bir gelişim aşamasındadır ve tüm bunlar çocuğun psikolojisini etkileyecektir. Öğrencinin psikolojisini anlamanızda size yardımcı olacak temel kişi eğitmen olacaktır. Özellikle çocuğunuzun daha çok sevdiği ve bahsettiği bir eğitimciyle konuşma fırsatı bulursanız, çocuğunuzun olumlu yanlarını görebilir, nelerin eksik olduğunu da anlayabilirsiniz. Psikoloji anlamında destek alabileceğiniz yerlere de bakabilir ya  da çocuğunuzu gözlemleyebilirsiniz.